Tuesday, 14 June 2022

ഒറ്റപ്പാലം എൻഎസ്എസ് ട്രെയിനിങ് കോളജിൽ വയോജന ചൂഷണ വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.